Chestionar privind satisfacția pasagerilor
InfoCons

Proiectul Planului de selecţie – componenta iniţială – a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav”

În conformitate cu prevederile Anexei 1, secț. 2, art. 5, alin. 1-2 din H.G. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Județean Brașov elaborează şi publică planul de selecţie – componenta iniţială, a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul International Brasov-Ghimbav” pe pagina de internet proprie şi a întreprinderii publice, în termen de 15 zile de la data declanşării procedurii de selecţie (conform Dispoziție nr. 87/25.01.2024).

La regiile autonome, proiectul componentei iniţiale a Planului de selecţie se va publica pe paginile de internet ale autorităţii publice tutelare şi regiei autonome. Orice persoană interesată poate face propuneri în termen de 5 zile de la data publicării.

În acest sens, vă prezentăm Proiectul Planului de selecție-componenta inițială și Proiectul Scrisorii de așteptări, în vederea formulării de propuneri de modificare/completare.

Propunerile vor fi transmise, în scris, la adresa de email office@cjbrasov.ro, în atenția Compartimentului Guvernanță Corporativă, până la data de 16.02.2024.

Proiect Componenta Intiala a Planului de selectie CA AIBG
Proiect Scrisoare de asteptari
Sari la conținut