Chestionar privind satisfacția pasagerilor
InfoCons

Trei clădiri, două platforme de alimentare cu combustibil şi de sortare deşeuri, plus amenajări peisagistice vor fi realizate în cadrul Aeroportului

Trei clădiri care vor adăposti birouri, garaje, magazii şi spaţii administrative, plus două platforme de alimentare cu combustibil şi de sortare a deşeurilor, precum şi o amenajare peisagistică în zona terminalului de pasageri vor fi realizate în cadrul Aeroportului Internaţional Braşov.

Consiliul Judeţean Braşov a finalizat încă o achiziţie publică destinată Aeroportului Internaţional Braşov. Este vorba despre achiziţia de servicii privind realizarea Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic pentru clădiri şi infrastructură conexe la Aeroportul Internaţional Braşov. Valoare estimată a achiziţiei a fost de 1.974.789,92 lei (fără TVA), iar la data-limită pentru depunerea ofertelor s-au înscris patru operatori economici.

În urma evaluării propunerilor tehnice şi financiare şi după aplicarea criteriului de atribuire, respectiv cel mai bun raport calitate/preţ, comisia de evaluare a ofertelor formată din specialişti din cadrul CJ Braşov a desemnat câştigătoare oferta prezentată de Asocierea SC Pencraft SRL – SC Mihul SRL, cu o valoare de 1.660.000,00 lei fără TVA.

Operatorul economic a propus şase firme subcontractoare care vor realiza anumite lucrări din contract. Astfel, Algo Mediasoft SRL va executa 3,5% din serviciile de proiectare sisteme de securitate. Geo Project SRL se va ocupa de 1,5% din serviciile de realizare a studiilor geotehnice. Firma Silvocad se angajează să execute 1% din măsurătorile şi ridicările topografice necesare proiectării, în timp ce Structural Vision SRL propune realizarea a 1,5% din studiul privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice. Firma Proedil şi-a anunţat disponibilitatea de a face 5% din proiectarea structurilor de rezistenţă, iar firma Prisma Serv Compact SRL se va ocupa de 2,5% din serviciile de proiectare a instalaţiilor de gaz.

În prezent, contractul de servicii este în curs de semnare la nivelul Consiliului Judeţean Braşov, valoarea acestuia fiind de 1.975.400 de lei (cu TVA). Potrivit prevederilor cuprinse în contract, prestatorul are la dispoziţie 40 de zile, de la transmiterea ordinului de începere de către beneficiar, pentru a elabora Studiul de Fezabilitate. După aprobarea acestei documentaţii în Comisia Tehnico-Economică a Consiliului Judeţean, urmează transmiterea ordinului de începere pentru realizarea Proiectului Tehnic, care trebuie predat beneficiarului în termen de 45 de zile.

Ce reprezintă clădirile și infrastructura anexe la Aeroportul Internațional Brașov

Pe parcursul derulării proiectului Aeroportului Internaţional Braşov, echipa de implementare a constatat că la infrastructura deja proiectată şi realizată mai sunt necesare o serie de construcţii și facilități care să asigure funcţiuni în plus pentru acest obiectiv de importanţă strategică nu doar la nivel judeţean, ci chiar naţional. Astfel, specialiştii au propus realizarea documentaţiilor de proiectare – Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru următoarele elemente de infrastructură aeroportuară:

• Clădire nr. 1 – Garaj auto, magazie piese, vestiar, toaletă și birou operațional;

• Clădire nr. 2 – Garaj mașină deszăpezire și magazie bunuri aeroport;

• Clădire nr. 3 – Arhivă;

• Tanc și platformă de alimentare cu combustibil;

• Platformă de sortare deșeuri;

• Amenajare peisagistică, sistematizare zonă verde, sistem irigație suprafețe verzi;

• Soluție de separare a lichidului de degivrare.

Clădirea nr. 1 urmează să cuprindă garajul auto, o magazie de piese, un vestiar, o toaletă și un birou operațional. În garaj vor fi stocate un autovehicul de alimentare cu apă dotat cu vidanjă, un degivror, o stație de încălzire pentru apa de degivrare, amplasată astfel încât să permită alimentarea din exteriorul clădirii a mașinii de degivrare, un cântar industrial, alături de un echipament Friction Tester şi o mașină de patrulare și inspecție pistă care să-l tracteze. Tot în garaj va exista un loc pentru reparațiile necesitate de autospeciala de deszăpezire. Toaletele, biroul operaţional cu trei încăperi și vestiarul vor fi dimensionate având în vedere faptul că aici vor lucra şase persoane pe tură. Clădirea va include și o toaletă cu intrarea din exterior, destinată angajaților care deservesc aeronavele.

În clădirea nr. 2 vor fi adăpostite cele două autospeciale de deszăpezire PDA (cu plug, perie și autosuflantă) şi tot aici va funcţiona magazia pentru lichidul degivrant necesar pistei şi aeronavelor.

Clădirea nr. 3 are destinaţia de Arhivă. Ea va avea şase camere – pentru arhivă Vamă, arhivă SRI, arhivă Poliție de Frontieră, Administrativ, Antitero și o cameră liberă, plus încă o cameră cu destinaţia de arhivă tehnică a aeroportului.

Tancul și platforma de alimentare cu combustibil sunt alcătuite dintr-o stație de combustibil supraterană, dotată cu o cuvă pentru motorină, cu o capacitate de cinci mii de litri, precum şi una similară pentru benzină, amplasate lângă un drum tehnologic din cadrul Aeroportului. Platforma trebuie să permită mișcarea mașinilor de deszăpezire.

Din componenţa Aeroportului nu putea lipsi o platformă de sortare a deșeurilor, alcătuită dintr-o hală şi o suprafaţă betonată, dimensionate conform cerințelor de mediu și prognozei de trafic pentru cinci ani (aproximativ 500.000 de pasageri pe an).

În ceea ce priveşte amenajarea peisagistică şi sistematizarea zonei verzi, acestea vor fi realizate în zona publică, în apropierea terminalului de pasageri și a parcării auto. Vor fi amenajate aproximativ 30.000 mp de spații verzi vizibile de către pasageri şi va fi montat un sistem combinat de hidranți de grădină și instalații cu aspersoare acţionate automatizat.

În cadrul Aeroportului trebuie proiectată o soluție pentru colectarea separată a scurgerii lichidului de degivrare și antigivrare, cu respectarea normativelor în domeniu. Soluția agreată este montarea unei vane pe canalizarea existentă la platformă, cu descărcare în canalizarea pluvială a orașului Ghimbav pe timpul iernii, respectiv cu descărcare în canalizarea care preia apele pluviale de la suprafețele de mișcare, pe timp de vară.

Clădirile incluse în proiect trebuie prevăzute cu platforme și trotuare, după caz, pentru a permite accesul persoanelor și al autovehiculelor. Soluţia de proiectare va avea în vedere inclusiv soluția racordării tuturor construcţiilor la rețelele de utilități.

„Proiectul Aeroportului Internaţional Braşov este unul extrem de complex şi cuprinzător, pe care l-am preluat şi l-am dezvoltat din mers, ţinând cont de toate necesităţile şi funcţiunile pe care trebuie să le îndeplinească un asemenea obiectiv. Această infrastructură conexă va putea fi proiectată şi construită într-un interval de timp scurt, astfel încât Aeroportul să poată fi funcţional până la sfârşitul acestui an”, a menţionat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Sari la conținut