Chestionar privind satisfacția pasagerilor
InfoCons

Lucrări de racordare a Aeroportului Internațional Brașov la rețeaua de utilități publice

Lucrări de racordare a Aeroportului Internațional Brașov la rețeaua de utilități publice

Administraţia judeţeană implementează proiectul Aeroportului Internaţional Braşov cu toate componentele sale, demersurile fiind realizate pe mai multe planuri.

Pe lângă lucrările reluate pentru construirea terminalului de pasageri şi realizarea celor nouă obiective (clădire energetică, remiza PSI, posturi de control acces, gospodărie de apă, parcare auto şi drum acces terminal – DJ 103C, drumuri tehnologice interioare, împrejmuiri și porți, rețele interioare în aeroport, platforma antisuflu), alte şantiere sunt deschise sau în pregătire. Acestea aparţin reţeliştilor, care şi-au planificat, bugetat şi pregătit investiţiile necesare racordării Aeroportului Internaţional Braşov la utilităţile publice.

Extinderea rețelei de apă și canalizare pentru Aeroportul Internaţional Braşov

Realizarea Aeroportului Braşov determină dezvoltarea zonei adiacente acestuia şi reprezintă un potenţial de creştere economică în continuare, dar şi o oportunitate pentru Compania Apa Braşov de a-şi extinde serviciile.

Astfel, potrivit informaţiilor furnizate de conducerea Companiei Apa Braşov SA, pentru asigurarea alimentării cu apă şi preluarea apelor uzate din zona Aeroportului se realizează o investiție care cuprinde următoarele trei elemente distincte:

1. Extinderea rețelei de apă pe o lungime de 2.400 de metri, din orașul Ghimbav până la Aeroport. Conductele sunt din polietilenă de înaltă densitate, cu strat protector, având un diametru de 200 de mm. Pe traseu vor fi montați 9 hidranți de incendiu, se vor executa 3 cămine de vane și  căminul de branșament al viitorului Aeroport.

2. Execuția unei rețele de canalizare pentru apa menajeră cu o lungime de 3.700 de metri, de la Ghimbav până la Aeroport şi cu prelungire în colectorul principal. Conductele sunt din fontă, cu un diametru de 400 mm, iar pe traseu se vor executa 77 de cămine vizitare. 

3. Execuția conductei de refulare, pe o lungime de 3.300 de metri, de la stația de pompare compactă situată la intrarea în Aeroport până în orașul Ghimbav, care va asigura descărcarea apelor uzate.

Reţelele sunt amplasate în principal pe DJ 103 C, acoperind atât nevoile Aeroportului, cât şi al altor consumatori din zonă: agenti economici şi populaţie.

Valoarea contractului este de 13,4 milioane de lei, fără TVA, fiind suportată din fonduri proprii ale Companiei Apa, care a realizat şi proiectarea lucrărilor prin compartimentul său specializat.

Stadiul fizic al lucrării este următorul:

1. executarea a 1.700 metri de rețea de apă, respectiv un progres de aproximativ 70%;

2. extinderea cu 1.080 metri a rețelei de canalizare, adică 40% din lungimea proiectată;

3. execuția a 2.660 de metri din conducta de refulare, reprezentând 82% din total.

Lucrările au fost începute în luna octombrie a anului trecut şi au o durată contractuală de execuţie de 12 luni. În urma negocierilor intense purtate de Compania Apa cu antreprenorul, acesta a crescut ritmul lucrărilor, estimându-se o scurtare a termenului de finalizare şi încheierea proiectului în luna august 2020.

Extinderea reţelelor de alimentare cu gaz şi electricitate pentru Aeroport

Consiliul Judeţean Braşov a achitat societăţilor funizoare de utilităţi taxele pentru racordarea Aeroportului la reţelele de alimentare cu gaz metan şi cu electricitate. Practic, aceste lucrări sunt asumate, finanţate şi realizate de respectivii operatori economici.

În ceea ce priveşte furnizarea gazului metan, autorizaţia de construire a fost deja emisă de CJ Braşov şi mai este nevoie ca Distrigaz Sud să obţină un aviz de săpătură de la Primăria Ghimbav, înainte de începerea lucrărilor, preconizată a avea loc la sfârşitul acestei luni.

În privinţa alimentării cu electricitate, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice (SDEE) Transilvania Sud este în faza de proiectare a lucrărilor de extindere şi racordare a reţelelor, care urmează să se desfăşoare pe amplasamentul Aeroportului.

Construirea terminalului este avansată faţă de graficul de execuţie

Construirea terminalului de pasageri al Aeroportului Internaţional Braşov de către Asocierea Bog’Art SRL – UTI Grup SA – UTI Facility Management SA este cea mai amplă lucrare aflată în execuţie pe amplasamentul de la Ghimbav. Lucrările au început în 17 martie şi s-au derulat într-un ritm accelerat, ceea ce a permis antreprenorului să obţină un avans de 16 zile faţă de graficul de lucrări. Ionuț Ioniță, managerul de proiect al firmei Bog’Art, spune că termenul final de execuţie va fi respectat. Mai mult decât atât, până la sfârşitul anului constructorul estimează va termina aproximativ 90% din lucrările prevăzute în proiect.

„Lucrăm în paralel pe mai multe obiective şi vom face în aşa fel încât, din punctul de vedere al infrastructurii, progresul Aeroportului Internaţional Braşov să ajungă până la sfârşitul anului la 90%, în ceea ce priveşte terminalul. De asemenea, în acest an vom termina lucrările de balizaj şi amenajare bandă pistă şi vom implementa cele nouă obiecte din cadrul infrastructurii aeroportuare”, spune preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Racordul feroviar la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav

În contextul edificării Aeroportului Internațional Brasov – Ghimbav, investitie de referință, unică în perioada postrevoluționară în construcția de aeroporturi în România, demarată la inițiativa Consiliului Județean Brașov, administratorul infrastructurii feroviare române a aderat la acest proiect prin introducerea în programul de investiții al Companiei de Căi Ferate a realizării unui racord feroviar care să conecteze municipiul Brașov la viitorul aeroport.

Regionala de Căi Ferate Brașov desfăşoară procedurile de achiziţie pentru întocmirea studiului de fezabilitate privind construcția racordului feroviar la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav. Valoarea estimată pentru acest serviciu este de 1,2 milioane de lei.

Investiția constă în realizarea legăturii feroviare între Gara Brașov și Aeroport, linia de cale ferată dezvoltându-se pe actualul traseu Brașov – Bartolomeu – Ghimbav, din care se va desprinde la ieșirea din stația Ghimbav, pe un traseu nou de aproximativ 2,5 km, până în dreptul aerogării. În cadrul acestui studiu de fezabilitate va fi analizată și posibilitatea, într-o a doua etapă, a electrificării liniei de la Brașov la Aeroport, respectiv realizarea unui studiu de traseu care să racordeze această linie la viitorul terminal multimodal de la Feldioara. Linia de racord va avea accesibilitate directă în aeroport și dinspre Făgăraș, oferind astfel posibilitatea de conectivitate la aeroport și a pasagerilor din zona Sibiu și Țara Făgărașului. Acest concept este inspirat din modelul de asigurare a accesibilității metropolitane în marile orașe din Europa de Vest, fiind prima investiție de acest gen din România după racordul feroviar aflat în construcție la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

„Brașovul va deveni astfel primul oraș din provincie care va beneficia de accesibilitate directă la aeroport prin intermediul unei legături feroviare, fapt care va genera un flux de călători important pentru ambele moduri de transport. Orașul ar putea beneficia de această investiție în aproximativ trei ani, în condițiile în care acest studiu va fi finalizat în vara anului viitor”, explică directorul general CFR-SA, dr. ing. Ioan Pintea.

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, și-a exprimat speranța că acest proiect se va realiza în cel mai scurt timp posibil. „Avem nevoie de legătura feroviară dintre Aeroport și Gară, pentru a asigura accesul rapid al călătorilor atât spre Brașov, cât și spre alte destinații din zona noastră. Sperăm ca procedurile să se desfășoare fără probleme și să avem cât mai repede un proiectant pentru racordul feroviar. Cu acest prilej, doresc să mulțumesc conducerii CFR-SA pentru promptitudinea cu care a venit în sprijinul proiectului nostru”, afirmă președintele CJ Brașov.

Sari la conținut