Chestionar privind satisfacția pasagerilor
InfoCons

Avem constructor pentru Terminalul de pasageri al Aeroportului Internaţional Braşov!

Interes major al constructorilor pentru proiectarea şi construirea Terminalului de pasageri al Aeroportului Internaţional Braşov. După o competiţie acerbă, la care s-au înscris patru agenţi economici a căror departajare s-a făcut după criteriul „cel mai scăzut preţ ofertat”, licitaţia a fost adjudecată de SC Construcţii SA Sibiu. Această firmă execută în prezent şi contractul pentru proiectarea şi construirea celor nouă obiecte din cadrul Aeroportului.

În data de 18 decembrie 2018, Consiliul Judeţean Braşov a demarat procedura de achiziţie publică prin licitaţie deschisă pentru realizarea obiectivului „Aeroportul Internaţional Brașov-Ghimbav Etapa a III-a – Proiectare și Execuție Lucrări de Construcții și Instalații Obiectul Terminal de Pasageri”. Patru operatori economici au ofertat proiectarea şi execuţia Terminalului, a cărui valoare totală estimată a fost de 184.671.650 lei (inclusiv TVA). Este vorba despre SC PORR Construct SRL București, Asocierea BOG’ART SRL – SC UTI Grup SA – SC UTI Facility Management SA, SC Construcţii SA Sibiu şi KESZ Construcţii România SRL Cluj. În urma analizei documentaţiilor depuse, toate firmele au dovedit o experienţă deosebită în domeniu.

Având în vedere importanţa şi valoarea acestui obiectiv de investiţii, întreaga procedură de licitaţie a fost monitorizată şi verificată în permanenţă, pe fiecare etapă în parte, de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (atât de către structura regională a ANAP, cât şi de cea centrală).

După calificarea celor patru ofertanţi, comisia de licitaţie a analizat în detaliu ofertele tehnice, beneficiind de suportul tehnic al experţilor cooptaţi de la IPTANA SA. Verificarea documentaţiilor tehnice a reconfirmat faptul că toate cele patru firme au experienţa necesară pentru realizarea proiectării şi execuţiei Terminalului. În urma acestei etape de analiză, toţi ofertanţii au obţinut punctajul maxim, respectiv 25 de puncte. De menţionat este faptul că pentru atribuirea contractului, oferta tehnică poate cumula un maxim de 25 de puncte, restul de 75 de puncte fiind obţinut în urma ofertării financiare, respectiv preţul cel mai scăzut.

Ţinând cont că toţi ofertanţii au obţinut maximum de puncte după etapa de evaluare a ofertelor tehnice, câştigătorul a fost desemnat în urma analizei ofertei financiare, respectiv ofertarea la preţul cel mai scăzut. Astfel, comisia de licitaţie desemnat câştigătoare firma SC Construcţii SA Sibiu şi a finalizat raportul procedurii care a fost avizat necondiţionat de către ANAP, în data de 13 mai 2019.

Conform procedurilor de achiziţie publică ofertanţii au termen de contestaţie de zece zile, respectiv până în 23 mai. Însă, având în vedere faptul că departajarea participanţilor la licitaţie s-a făcut exclusiv luând în considerare preţul cel mai scăzut şi că întreaga procedură a fost monitorizată şi verificată de ANAP, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea, are convingerea că nu există motive pertinente de contestare a rezultatului.

Valoarea propunerii financiare ofertate de SC Construcţii SA Sibiu a fost de 145.275.491,42 lei (inclusiv TVA), din care proiectul tehnic înseamnă 4.912.697,77 lei, iar execuţia Terminalului totalizează 140.362.793,65 lei. Conform contractului, termenul pentru realizarea documetanţiilor de proiectare este de 3 luni, iar durata de execuţie a lucrării este de 9 luni.

Proiectarea are ca scop realizarea unui terminal care să confere unicitate şi reprezentativitate Braşovului prin elementele arhitecturale şi închiderile faţadelor construcţiei, ţinând cont în mod obligatoriu de avizele obţinute de la instituţiile cu responsabilităţi în domeniu. Planurile Terminalului de pasageri relevă o suprafață desfășurată de 11.780 mp (subsol, parter, etaj), la care se adaugă o suprafață de 510 mp, reprezentând terase construite deschise și acoperite în afara perimetrului construit. Teminalul va fi dotat atât cu echipamentele necesare asigurării fluxului de transport şi bagaje (ascensoare, scări rulante, benzi transportoare), cât şi cu echipamente moderne de securitate, la standardele solicitate de către instituţiile statului care le vor opera: SRI,  Poliţia de Frontieră, Vama.

„Ne bucurăm că proiectarea și construirea terminalului de pasageri al Aeroportului Internaţional Braşov au suscitat un interes atât de mare şi o concurenţă acerbă din partea firmelor de construcții. Am toată convingerea că procedura s-a desfăşurat foarte bine, iar diferenţa a făcut-o preţul. Sperăm să semnăm contractul imediat după expirarea perioadei de contestaţii şi să începem lucrările de proiectare şi execuţie în cel mai scurt timp posibil”, afirmă preşedintele CJ Braşov Adrian-Ioan Veştea.

Ce urmează în proiectul Aeroportului Internaţional Braşov

Şeful executivului judeţean a prezentat stadiul tuturor demersurilor aflate în derulare la nivelul Consiliului Judeţean Braşov în proiectul Aeroportului Internaţional Braşov. „Avem în implementare proiectarea şi construirea celor nouă obiecte din cadrul aeroportului. Am avut întâlnire cu proiectantul şi am depus documentaţii pentru obţinerea avizelor de la Compania Apa, Electrica, ISU, Apele Române, Agenţia pentru Protecţia Mediului şi de toate celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, în vederea emiterii autorizaţiei de construcţie. Sperăm să intrăm cât mai curând în şantier cu aceste nouă obiecte. Aceeaşi procedură trebuie parcursă şi în cazul terminalului: după semnarea contractului urmează să obţinem proiectul tehnic, să depunem cererile pentru avize şi să primim autorizaţia de construcţie, iar apoi să dăm ordinul de începere pentru constructor. În perioada următoare avem de finalizat şi de depus caietul de sarcini pentru balizaj, sistematizare în banda pistei şi drum perimetral. În privinţa serviciilor de radionavigaţie, Eurocontrol va transmite raportul final privind analiza cost-beneficiu atât la noi, cât şi la Ministerul Transporturilor şi la ROMATSA, urmând să pregătim caietul de sarcini pentru studiul de fezabilitate referitor la soluţia pe care o vom agrea în privinţa echipamentelor de radionavigaţie. De asemenea, mai trebuie realizate o serie de studii: studiul de viaţă sălbatică, privind monitorizarea pe o perioadă de un an a păsărilor din zona aeroportului, reactualizarea studiului de obstacolare, întocmirea unui studiu de zgomot – şi aici am luat legătura cu Primăria Ghimbav pentru a vedea cine începe această procedură, având în vedere că o hartă de zgomot este necesară pentru tot oraşul, nu doar pentru perimetrul aeroportului. Pe de altă parte, există trei stâlpi de înaltă tensiune care trebuie balizaţi, deoarece ar putea crea o obstacolare şi pentru acest lucru suntem în discuţii cu Transelectrica. Mai există o serie de proceduri prealabile introducerii reţelelor de utilităţi la aeroport. Urmează să începem procedura de certificare a aeroportului, pe care o putem realiza după ce Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Braşov va fi funcţională. Nu în ultimul rând, avem în vedere realizarea procedurilor care privesc partea de concesionare. În ceea ce priveşte achiziţia autospecialelor PSI, sperăm ca săptămâna viitoare să desemnăm câştigătorul şi tot săptămâna viitoare, pe 22 mai, este termenul de depunere a ofertelor pentru autospecialele de deszăpezire necesare viitorului aeroport”, a precizat Adrian-Ioan Veştea.

Sari la conținut