Chestionar privind satisfacția pasagerilor
InfoCons

CJ Brașov va aplica decizia CNSC de reevaluare a ofertelor depuse pentru proiectarea și execuția Terminalului de pasageri al AIBG

Procedura de achiziţie publică prin licitaţie deschisă pentru realizarea obiectivului „Aeroportul Internaţional Brașov-Ghimbav Etapa a III-a – Proiectare și Execuție Lucrări de Construcții și Instalații Obiectul Terminal de Pasageri”, la care au participat patru ofertanți, finalizată în data 13 mai prin declararea câștigătoare a firmei Construcții SA Sibiu, a fost contestată de către una din firmele participante. În data de 23 mai, la expirarea termenului legal de contestații, Asocierea BOG’ART SRL – SC UTI Grup SA – SC UTI Facility Management SA, clasată pe locul doi, a transmis o contestație la sediul Consiliului Județean Brașov și la Consiliul Național de Soluționare a contestațiilor (CNSC). O zi mai târziu a fost depusă o contestație și din partea ocupantei locului al treilea, firma KESZ Construcţii România SRL din Cluj-Napoca, iar ulterior a fost înaintată o cerere de intervenție voluntară de către SC PORR CONSTRUCT SRL, operator economic care s-a clasat pe locul al patrulea, ofertând o valoare cu mult peste prețul estimat al achiziției.

Întreaga procedură de achiziție a fost monitorizată şi verificată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pe toată perioada procedurii de achiziție, cu emiterea avizelor de către ANAP pentru fiecare etapă a procedurii de achiziție, iar câştigătorul a fost desemnat în urma analizei ofertelor tehnice și  financiare. Având în vedere că toți cei patru ofertanți au obținut punctaj maxim în urma evaluării tehnice, departajarea a fost făcută în funcție de preţul cel mai scăzut ofertat. În această situație, câștigătoarea procedurii de licitație a fost desemnată societatea comercială Construcții SA, la o diferență foarte mică de punctaj față de ocupanta locului doi, respectiv Asocierea BOG’ART SRL – SC UTI Grup SA – SC UTI Facility Management SA, cea care a și înaintat contestația către CNSC.

În termenul legal de 15 de zile de la primirea dosarului achiziției, CNSC a analizat și s-a pronunțat cu privire la contestația înaintată de către Asocierea BOG’ART SRL – SC UTI Grup SA – SC UTI Facility Management SA, emițând Decizia nr. 988/C1/924,927 din data de 20.06.2019. Decizia și motivația ce susține decizia CNSC au fost transmise la Consiliul Județean Brașov în data de 27.06.2019.

În decizia menționată, CNSC respinge ca inadmisibile contestația făcută de KESZ Construcţii România SRL și cererea de intervenție voluntară înaintată de SC PORR CONSTRUCT SRL, dar admite contestația depusă de Asocierea BOG’ART SRL – SC UTI Grup SA – SC UTI Facility Management SA în ceea ce privește detalierea de către ofertanți a echipamentelor de securitate specifice funcționării aeroportului, solicitate prin caietul de sarcini. Pe cale de consecință, CNSC respinge cererea de intervenție formulată de către SC Construcții SA.

Prin decizia amintită, CNSC anulează raportul procedurii de atribuire și obligă Consiliul Județean Brașov să reevalueze ofertele aferente acestei proceduri.

În aceste cazuri, autoritatea contractantă (în speță Consiliul Județean Brașov) are două posibilități, și anume: fie să conteste decizia CNSC, fie s-o pună în aplicare, riscând totodată să înregistreze noi contestații din partea ofertanților care se consideră nedreptățiți.

Imediat după primirea deciziei CNSC, comisia de licitație constituită la nivelul Consiliului Județean Brașov s-a întrunit pentru a analiza situația creată și totodată a solicitat prezența inspectorilor ANAP care au monitorizat întreaga procedură. Pentru a lua o decizie finală, comisia a luat în considerare, pe de o parte, argumentele aduse de către CNSC, iar pe de altă parte, prioritatea Consiliului Județean Brașov, și anume demararea cât mai urgentă a unui contract de lucrări, astfel încât Terminalul de pasageri să fie construit la timp, fără întârzieri cauzate de procese având ca obiect contestații, procese al căror termen de finalizare nu poate fi anticipat.

Sari la conținut